Tady prezentuju svoje názory, své koníčky, svou tvorbu a taky svůj smysl pro humor.

ŽIVOTOPIS PIRÁTA ČERNOVOUSE

ŽIVOTOPIS PIRÁTA ČERNOVOUSE - obrázek

ŽIVOTOPIS PIRÁTA ČERNOVOUSE - obrázek

 

JAK SE SKUTEČNĚ JMENOVAL SLAVNÝ PIRÁTSKÝ KAPITÁN ČERNOVOUS - EDWARD TEACH, EDWARD THATCH ČI EDWARD DRUMMOND?

Dnes je Edward Teach, známý spíše jako "Černovous," snad nejznámějším nefiktivním pirátem, a to i přesto že nebyl pirátem nejúspěšnějším. Je připomínán hlavně kvůli představě o něm, kterou on sám pomáhal vytvořit. Z Teachova života známe vpodstatě jen těch několik let před jeho smrtí, kdy byl pirátem. Jeho původ je neznámý, ale domníváme se, že narodil někdy kolem roku 1680 v Bristolu. Jeho skutečná identita není bezpečně známa, ale "Edward Teach" je jeho nejobvykleji uznávaným jménem. Další tvary jeho příjmení se v soudobých dopisech obvykle uvádějí ve tvarech: "Thatch", "Tach", "Tash", či dokonce "Drummond", abychom vyjmenovali alespoň několik z nich. Předpokládá se, že to byl vzdělaný muž, uměl totiž číst i psát a po jeho smrti u něj byly nalezeny písemnosti. Dá se jistě říct, že si sám přál udržet svou pravou totožnost v tajnosti, aby ochránil své blízké doma, takže Edward Teach může být jen falešné jméno.

Říkalo se, že Teach osobně je vlastně laskavý muž, který byl ochoten snad i odpouštět, a že je velkorysý - přinejmenším k těm, kteří se mu nestavěli na odpor. Zároveň však nemrhal časem s těmi, kdo proti němu bojovali, nebo s ním odmítali spolupracovat. Znám je příběh muže, který Černovousovi odmítal vydat své klenoty; a ten, než by se s ním pral, jednoduše mu usekl ruku. Na rozdíl od mnoha jiných pirátů, Teach nebyl tak barbarský a šílený, aby své oběti jen tak pro zábavu mučil, jen "šel" po jejich cennostech. Svůj démonický obraz vytvořil vlastně on sám, když si vymýšlel příběhy o své zkaženosti.

Teach byl také mužem, který "holdoval dámám"; jak se povídá, měl asi 14 manželek. Se ženami sice zacházel laskavě, ale zamilovával se až příliš rychle. Zacházel však s každou tak, jako by to byla jeho první láska. Pouze jeho poslední manželství s šestnáctiletou mladou dámou (patrně Marií Ormondovou) bylo zřejmě zákonné, přinejmenším od té doby, kdy se s ní řádně oženil. Tento vztah a manželství však zažil až během posledního roku svého života. Jeho předchozí sňatky se odehrávaly na palubě pirátské lodi a pro posádku už to byla téměř běžná záležitost.

V roce 1716 začala Teachova pirátská kariéra tím, že se v New Providence setkal se se známým pirátem Benjamínem Hornigoldem. Hornigold vzal Teache "do učení" a ten se ukázal být schopným studentem. Někdy na začátku roku 1717 svěřil Hornigold Teachovi velení nad jednou šalupou a v následujících měsících šířili zkázu společně. Později téhož roku obklíčily tyto dvě pirátské šalupy u ostrova Svatého Vincenta obchodní loď a záhy se jí i zmocnily. Plavidlo byla velká (v Holandsku postavená) loď z Francouzské Guineje jménem Concord - po té Teach zatoužil. Jeho "učitel" mu nad ní dovolil převzít velení. Hornigold byl od doby, kdy anglický král nabídnul pirátům milost, rozhodnutý, že pirátství zanechá, a tak teď Teach "dělá na sebe".

Concord byla překřtěna na "Pomstu královny Anny" a instalací 40. děl změněna v pirátskou loď. S tak velkou a dobře vyzbrojenou lodí jako tato, mohl Teach bez obav nastoupit kariéru proslulého piráta. Brzy potom co znovu vyplul, spatřil Teach a jeho posádka u St. Vincent další velkou obchodní loď jménem Great Allen (Velký Allen). Great Allen se nakonec vzdal a Teach z ní "vyklízel" cennosti a poté vysadil posádku na břeh a plavidlo zapálil. Zprávy o této srážce se brzo rozšířily a za několik dní narazila "Pomsta královny Anny" na britskou válečnou loď HMS Scarborough o 30. dělech, která byla vyslána, aby situaci vyřešila. Než by před válečnou lodí, která mohla být rychlejší než jeho, prchal; Teach se rozhodl pro boj, protože z boje nikdy neutíkal. Souboj, který záhy začal, trval několik hodin a britská loď by boj se zkušenou pirátskou posádkou rozhodně prohrála. Britský kapitán si to uvědomil a začal ustupovat, což mu Teach dovolil, protože z útoku na válečnou loď nekoukal žádný užitek - nemohla vézt nic, o co piráti měli zájem. Teachova pověst po této události dramaticky vzrostla - pirát který dokáže porazit britskou válečnou loď, si přece zaslouží respekt.

Teach svoje renomé brzy zvyšuje ještě jednou, a to vytvořením oné proslulé osoby - Černovouse. Věděl, že pokud bude budit strach, pak by se mu lodi mohly vzdávat mnohem dříve. Nechal si růst vlasy a vousy, které téměř úplně zakryly jeho tvář. Splétal si jak vlasy tak vousy do copánků a na jejich konce si uvazoval černé stužky. Během boje si pod klobouk u uší zastrkával pomalu hořící konopné provázky, které jej zahalovaly do oblaku kouře. Svůj hrozivý vzhled umocňoval také tím, že nosil několik pistolí (prý až šest), a to zároveň se všemi svými noži a tesákem u pasu. Sám vymyslel jméno "Černovous" a brzy byl tento jeho hrůzu nahánějící obraz dobře znám. Když se účastnil boje, nepřátelská osádka se často vzdala už při pouhém pohledu na jeho zuřivou tvář, někdy mu dokonce říkali "vtělený ďábel". Teachův "Černovous" zkrátka fungoval Strach z jím vytvořené osoby měl demoralizující psychologický účinek, což bylo přesně to, co měl v úmyslu.

Černovous se zanedlouho setkal s pirátskou šalupou "Revenge", které velel major Stede Bonnet. Při pohledu na "opravdového gentlemana", se Černovous musel začít nahlas smát. Ti dva se stali přáteli a domluvili se, že se budou plavit společně jako partneři, ale brzy poté co toto své rozhodnutí uvedli ve skutek, si Černovous uvědomil, že Bonnet je nevalný námořník. Teach "přesvědčil" Bonneta aby mu dovolil poslat jeho lodní poručíky převzít velení nad Revenge, zatímco Bonnet se jako "host." nalodil na Pomstu královny Anny. Bonnetova posádka s Černovousovým nápadem vděčně souhlasila - to od nich se dověděl o absenci jeho pirátských schopností. Ke dvěma lodím jménem Revenge se záhy přidala další kořistní šalupa, "Adventure", nad níž Černovous svěřil velení Izraelu Handsovi. Mimochodem, Robert Louis Stevenson použil jméno "Izrael Hands" ve svém klasickém románu "Ostrov pokladů" - kde byl muž téhož jména jedním z pirátských kumpánů Dlouhého Johna Silvera.

V květnu roku 1718, se Černovousova pirátská flotila objevila u Charlestonu v Jižní Karolině a pirát záhy zastavoval každé plavidlo vplouvající do- i opouštějící přístav. Vyloupil zde téměř deset lodí, což způsobilo znovunastolení problému. Kvůli blokádě Černovousovým loďstvem, byly všechny přijíždějcí lodě následně odchylovány z kurzu, aby se Charlestonu vyhnuly a všechny, které zde již kotvily, v přístavu zůstaly. Ještě před touto událostí se Černovousovi podařilo zajmout mnoho důležitých a vysoce postavených občanů, doufaje, že by mu mohli být užiteční. Zadržoval je, aby mu zaplatili výkupné a dodali mu léky a vyhrožoval jim, že pokud nedostane co chce, všechny je zabije. Několik dnů poté, co poslal jednoho z rukojmí a dva muže ze své posádky doručit dopis o výkupném, dostal léky a přesně podle daného slova, všechny vězně bez újmy na životě propustil.

Nyní nastal čas, aby Černovous pirátství zanechal a využil stejné milosti jako předtím Hornigold. Ale dřív než to udělal, přišel Černovous s pochybným plánem, že si on a pár mužů z jeho posádky (asi 40 lidí) ponechají nejcennější kořist pro sebe. Chtěl naložit jednu z lodí nejcennějšími poklady a zbytek mužstva opustit. Všechno, co nyní musel udělat, bylo svůj plán provést. V Topsailské zátoce (nyní známé jako Beaufortova zátoka) u Severní Karoliny najela však "Pomsta královny Anny" na písečnou mělčinu a Černovous zavolal Izraela Handse s jeho lodí, aby mu pomohl plavidlo uvolnit. Během vyprošťování však na mělčině uvázl i Hands. Teach pak poradil Bonnetovi, že by měl také využít královy milosti. A major souhlasil, zejména poté, co Teach sliboval že by mu vrátil velení nad Revenge. Krátce poté se Stede Bonnet s několika muži v malém člunu vydal do blízkého Bathu v Severní Karolíně převzít milost. Mezitím uvedl Teach zbytek svého plánu v čin - začal překládat všechny cennosti na Adventure. Když si asi 25 mužů z posádky uvědomilo, co se opravdu děje, jednoduše je opustil a s plně naloženou Adventure vyplul. Bonnet zatím dostal svou milost a písemnosti potřebné k Revenge a vrátil se na scénu. Zde našel - jak očekával - svou čekající loď, avšak naprosto neočekávaně - všechny cennosti byly fuč. Brzy našel na pevninu vysazené muže a slíbil jim, že se Černovousovi za jeho zradu pomstí, avšak nepodařilo se mu (a s jeho schopnostmi ani nemohlo podařit) ho chytit.

Černovous a jeho lidé si dojeli pro své amnestie, které obdrželi u guvernéra Severní Karoliny, Charlese Edena a Teach se pak usadil ve městě Bath. Eden a Teach spolu strávili spoustu času, a věří se, že Eden se dostal i k penězům z Černovousovy kořisti, poněvadž se z těch dvou stali přátelé. Teach, užívající si svého důchodu, zde konečně potkal svou poslední choť, a zhruba tenkrát je guvernér legálně oddal. V polovině roku 1718 však Černovouse pirátství znovu pokouší a on se opět ocitá mimo zákon. Přesto, že se to dříve pokoušel před lidmi skrývat, náhle se vrací ke svému starému řemeslu. V září 1718 se Černovous u ostrova Ocrakoke setkal s dalším pirátem, tentokrát s Charlesem Vanem (po několik měsíců byl jedním z členů Vaneovy lodní posádky Jack Rackham - neboli Kaliko Jack, což mu jistě "prospělo"). Obě pirátské lodi se navzájem pozdravily a záhy se už obě posádky na několik dní shromažďují na pevnině, aby setkání svým typicky pirátským způsobem oslavili.

Občané i guvernér sousední Virgínie Alexandr Spotswood se zanedlouho začali velkého shromáždění pirátů bát a začaly se šířit fámy, že piráti plánují napadnout nedaleký přístav. Spotswood začal sestavovat ozbrojený oddíl, který je měl Černovouse zbavit. Pro tento úkol byly vybrány HMS Pearl a HMS Lyme, ale jejich kapitáni guvernéra informovali, že jejich velké lodi nejsou schopny se v těchto vodách plavit. Spotswood pak obětoval své vlastní peníze, aby si na tuto zvláštní práci mohli pronajmout dvě šalupy - Ranger a Jane, které měly být osazeny muži z válečného námořnictva. Nadporučík Robert Maynard z HMS Pearl byl vybrán, aby při honu na piráty oběma lodím velel, zatímco kapitán Brand z HMS Lyme měl velet pozemním silám.

Šalupy vyrazily proti Černovousovi, skrývajícímu se na ostrově Ocracoke. Dorazily sem 21, listopadu 1718. Boj začal následujícího rána,. Obě pronajaté šalupy byly bez výzbroje, a tak museli guvernérovi muži bojovat jen malými palnými a chladnými zbraněmi, Blackbeardova šalupa Adventure však měla 9 děl, takže mohl blížící se šalupy ostřelovat. Když se přiblížily, Adventure vyplula a hned zahájila palbu, vál však jen velmi slabý vítr, a tak je Černovous nepronásledoval moc rychle - potřeboval k tomu veslaře. Ranger byl po smrtonosné soustředěné pálbě v podstatě k ničemu, a tak se Maynard přibližoval už jen s Jane. Podařilo se jí Adventure značně poškodit a Maynard navíc nařídil většině svých mužů z dolních palub, aby předstírali, že byli zabiti. Jeho bluf vyšel, a když se obě lodě ocitly těsně vedle sebe, Černovous se s nevelkou skupinou svých mužů vydal na palubu Jane. V té chvíli se čekající Maynardova posádka objevila na horní palubě a následoval zuřivý boj zblízka. Brzy se Maynard s Černovousem střetli osobně - v souboji námořního důstojníka s pirátem - v souboji dobra se zlem. Poté, co Černovous Maynarda ranou svého tesáku zranil na prstech, Maynard ustoupil dozadu a střelil jej; ale zásah měl, alespoň co se týče zastavení Černovouse, jen nepatrný účinek. Ještě několik dalších mužů z posádky Jane muselo s Černovousem bojovat, než svým četným zraněním nakonec podlehl. Někdy se také uvádí, že Černovousovi byla během boje úderem šavle zezadu do krku sťata hlava. Bylo to pro poddané koruny zřejmě snesitelnější, než kdyby museli přiznat, že mu hlavu usekli až po smrti. Maynard to později komentoval slovy, že Černovous padl po nejméně pěti střelných ranách a dalších přinejmenším dvaceti zraněních šavlí. Černovousova hlava pak byla zavěšena na čelen Maynardovy lodi, jakožto trofej - a také, aby ukazovala, že legendární pirát Černovous je vskutku mrtvý.

02.11.2017 05:44:24
green.monster
měsíc 2a.jpg
Ty tady mám povinně, stejně jako ona moje.
logo.gif
Sem chodím - a rád!
17687863.IMG_0017a.jpg
Naši [taky trochu prdlí] kamarádi...
logo.gif
Stránky, které se zabývají převážně tematikou Jihu, což mi plně vyhovuje, pokud tobě taky, čum-sem...
male_vlajky.png
Česká společnost Americké občanské války
COUDY.JPG
Můj kamarád, co taky píše a zpívá písničky, ale je v tomto směru poněkud úspěšnější...
Stránky jednoho mého karamáda
Stránky jednoho mého karamáda
Stránky jednoho mého karamáda.
Pokud se vám u mě líbilo - fajn, přijďte zas; pokud ne - OK - nechoďte.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one